Capitolul 53

Capitolul 53 din profetul Isaia este o previziune impresionantă despre Domnul Isus, care a fost pe acest pământ Slujitorul lui Dumnezeu. El a fost dispreţuit în mod deosebit de către conducătorii religioşi ai poporului Israel.

Odată a fost oaspete în casa unui fariseu. Dar acesta nu a arătat nici cele mai elementare forme de politeţe faţă de El. Mântuitorul a suportat. Dar Dumnezeu S-a îngrijit în acea clipă ca o femeie stricată, o păcătoasă cunoscută în oraş, care a venit la Mântuitorul, să-i arate respect (Luca 7.36-50).

Cum au stat lucrurile la cruce? Când nimeni nu a spus niciun cuvânt pentru El, Dumnezeu a folosit un răufăcător, care era răstignit cu Isus. Acesta a recunoscut despre Hristos: „Omul acesta n-a făcut niciun rău.“

Dar nu doar conducătorii religioşi L-au dispreţuit. În Psalmul 69.12 se spune: „Cei ce stau la poartă vorbesc de mine, şi cei ce beau băuturi tari mă pun în cântece.“ Aceştia erau oameni cu funcţii înalte în justiţie şi în administraţie. Ei de asemenea Îl dispreţuiau pe Hristos. Dar şi la „masa obişnuită“ şi-au bătut joc de El.

Şi ce singur a fost El, Străinul din cer! A suportat şi a suferit tot ce un om poate să-i facă rău altui om. Niciunul nu L-a înţeles, nici măcar ucenicii Săi. Da, Fiul veşnic al lui Dumnezeu, această Persoană minunată, a fost pe pământ Cel sărac, singur şi părăsit – Omul durerii.

”…era aşa de dispreţuit… şi noi nu L-am băgat în seamă.
Isaia 53.3”