Credinta

Fără bani!

În 26 mai 1958 a murit la Roma la vârsta de 80 de ani cardinalul Stritch din America. El a donat bisericii 33.000 de dolari. Din această sumă, 1.000 de dolari erau destinaţi pentru citirea unor liturghii pentru sufletul său. Restul urma să-l primească episcopul de Chicago.

Deşi Stritch a fost un bărbat cu funcţie de conducere în biserica sa, a crezut că trebuie să dea 1.000 de dolari pentru pacea sufletului său. Nu stă în spatele acestei păreri o nesiguranţă mişcătoare, ba chiar lipsă de speranţă? Ce trebuie şi ce poate face unul care este sărac şi nu poate dona bisericii bani pentru asigurarea păcii sufletului său? Pacea veşnică nu poate fi cumpărată cu bani, nici nu poate fi moştenită sau dăruită.

Dumnezeu dăruieşte această pace fiecărui om care cu părere de rău sinceră şi cu căinţă cu privire la păcatele sale vine la Salvatorul Isus Hristos, recunoaşte în faţa Lui vina sa şi acceptă gratuit harul Său. Cuvântul lui Dumnezeu spune: „Cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă“ (Ioan 5.24). Nu prin fapte, ci doar prin credinţa simplă în Salvatorul! Astăzi poţi primi gratuit această pace şi siguranţa mântuirii veşnice. Ţi se pare prea ieftin? Ce ai putea oferi lui Dumnezeu ca preţ de răscumpărare pentru sufletul tău?

”Chiar şi cel ce n-are bani… veniţi şi cumpăraţi… fără bani şi fără plată!”
Isaia 55.1

.

No Comments Found

Leave a Reply