Personale

Franklin Graham – “Cerul nu este pentru cei lași”

„Urmaşii lui Isus Hristos şi în special pastorii şi liderii bisericilor, au responsabilitatea de a spune adevărul Scripturilor, să spună păcatului pe nume”.

„Cerul nu este pentru cei laşi”, a spus cunoscutul evanghelist Franklin Graham, într-un eveniment evanghelistic realizat în Washington DC, ne informează portalul NoticiaCristiana.com.

Afirmaţia lui Graham vine ca  replică şi ca o provocare pentru acei care se tem să vorbească deschis despre temele morale abordate în Biblie. Franklin s-a bazat pe acel categoric pasaj al Scripturii care avertizează:Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.” (Apocalipsa 21:8).

„Creştinii un pot să ignore anumite părţi din Cuvântul lui Dumnezeu doar pentru că sunt nepopulare sau cauzează diviziune. Misiunea noastră este să-l vestim pe Hristos şi tot ceea ce El reprezintă. Nu putem să proclamăm cu sinceritate adevărul dragostei lui Dumnezeu, fără a avea în vedere faptul că Dumnezeu urăşte păcatul. Dragostea lui se revarsă peste umanitatea care se află în robie. În harul Său nemeritat, se găseşte darul mântuirii. Din acest motiv, toată Evanghelia trebuie predicată, aşa cum demonstrează apostolul Pavel: Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului; (Romani 1:16)”.

„Urmaşii lui Isus Hristos şi în special pastorii şi liderii bisericilor, au responsabilitatea de a spune adevărul Scripturilor, să spună păcatului pe nume şi să recunoască că acesta dintotdeauna a domnit în inima rasei umane. Nu este vorba doar de o dezbatere asupra avortului sau a homosexualităţii: tot păcatul este imoral şi toată imoralitatea este rea. În Statele Unite astăzi se vede o secetă epică. Nu este numai o înţelegere greşită a Cuvântului lui Dumnezeu; este vorba de o absenţă completă a Cuvântului”.

„Creştinii sunt chemaţi să refuze oferta păcatului în toate formele, nu pentru că suntem persoane perfecte, ci ca şi o mărturie a transformării pe care Dumnezeu o face într-o viaţă predată Lui, spălaţi şi curăţiţi prin sângele lui Hristos şi izbăviţi de judecata Lui. Trebuie să fim persoane rezistente la critici şi la orice forme de persecuţie. Dacă nu demonstrăm curaj şi nu ne menţinem puternici în evlavie, nu putem să depăşim spiritul de seducţie al lui Satana, care pune stăpânire pe lume”.

Dacă noi, ca şi popor al lui Dumnezeu ne opunem să strigăm contra păcatului pentru a nu-i incomoda pe ceilalţi, suntem laşi. Suntem chemaţi să facem să sune trâmbiţa, avertizându-i că Dumnezeu cere ascultare de legea lui perfectă, care este proiectată pentru binele rasei umane. Definiţia unui laş, este acea persoană care se opune să facă ceea ce este corect, temându-se de consecinţe”.

„Suntem soldaţi în armata lui Dumnezeu şi nu trebuie să avem frică că vom fii etichetaţi de homofobi sau judecători. Oamenii fac judecăţi în fiecare zi. Creştinii au o singură normă în care să-şi bazeze judecăţile şi aceasta este Biblia. Fără instrucţiunile şi autoritatea acesteia, nu este posibil să putem ştii cum să trăim, de aceea ni se spune: Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.” (Ioan 7:24)”.

„Cum am putea să ne temem că lumea ne va respinge, când Isus a dat totul pentru noi? Dar chiar şi aşa El extinde mântuirea pentru toţi acei care doresc să vină la El. El este cel care ne dă putere pentru a ne menţine statornici în mijlocul persecuţiei din această lume. El ne dă putere ca să învingem păcatul”.

Franklin Graham este cel de-al patrulea copil al binecunoscutului evanghelist Billy Graham. Este preşedintele Asociaţiei Evanghelice Billy Graham şi al organizaţiei umanitare Samaritan’s Purse. Este un bun evanghelist care recent a condus o importantă campanie de evanghelizare în Varşovia – Polonia, la care mii de persoane l-au primit pe Hristos (n.tr.).

 .

No Comments Found

Leave a Reply