Credinta

Legat cu lanţuri

Viaţa fiecărui om este legată cu lanţuri. Această legare cu lanţurile păcatului provine din cauza neascultării de Dumnezeu. Aceste lanţuri ni le făurim noi înşine, asemenea acelui fierar renumit din Evul Mediu. Acesta a fost arestat din cauza unei contravenţii şi închis într-o închisoare. După câtva timp, se hotărî să fugă şi încercă să rupă lanţurile. Dar speranţa îi dispăru repede. Constată cu groază că el însuşi făcuse lanţurile şi mereu se mândrise că forjează numai lanţuri care nu se pot rupe niciodată. Acum era legat cu propriile lanţuri.

La fel este cu fiecare om. Mâinile lui proprii au făurit lanţurile răutăţii care îl ţin prins, lanţuri care nu pot fi distruse de nicio mână omenească. Există totuşi o posibilitate de eliberare, dar numai una singură: Isus Hristos poate rupe lanţurile – numai El poate dărui eliberarea! Caută ajutorul Lui în necazul tău. Dacă Fiul lui Dumnezeu te face liber, vei fi cu adevărat liber. Dar pentru aceasta trebuie să-L primeşti pe Isus Hristos în viaţa ta ca Mântuitor. Numai aşa vei fi un eliberat al Său, numai aşa lanţurile care te-au ţinut în nenorocire vor cădea de pe mâinile tale.

Deci, dacă Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi.
Ioan 8.36.

No Comments Found

Leave a Reply