Produse curatenie de calitate

Termenul de CALITATE deriva din latina şi poate fi tradus ca “fel de a fi”. De la noţiunea latina la conceptul modern de calitate a fost parcurs un drum lung în timp şi un salt considerabil de mentalitate. Cert este ca de la primele etape ale diviziunii muncii într-o formă sau alta problema calităţii, a rezolvării cât mai corecte a problemelor ridicate de un obiect necesar vieţii de zi cu zi a fost, indubitabil, un motor al activităţii umane. CALITATEA reprezintă ansamblul caracteristicilor unei entitaţi materiale sau nemateriale care-i conferă aptitudinea de a satisface necesitaţile exprimate. Entitate – conţinut de sine stărător, existenţă determinată ca întidere, valoare, conţinut. Necesităţile sunt exprimate sub forma unor specificaţii şi reprezintă nişte exigenţe care fac parte dintr-un contract. Calitatea este permanent în mişcare, urmând o tendinţă constant ascendentă prin intermediul „spiralei calităţii”.

Din gama de produse de hartie si consumabile din hartie amintim: prosoape hartie pliate, role hartie industriala, role medicale si role de hartie igienica. Prosoapele de hartie si hartia igienica la cea ma buna calitate.

Activităţi fundamentale pentru calitate în economia actuală Calitatea asigură în bună parte competitivitatea produsului. Aceasta este rodul cumulat al următoarelor obiective ale firmei, atent urmărite:

– produse şi servicii de calitate;

– cost mic al procesului de producţie;

– punctualitate contractuală.

Obţinerea unui produs de calitate este urmarea unui proces coerent, conştient şi susţinut. În acest proces există un număr de acţiuni sau sumă de acţiuni ce trebuie desfăşurate la un nivel de corectitudine prestabilit.

Fiecare firmă, unitate de fabricaţie / servicii, are un domeniu bine definit de activitate sau de piaţă. În funcţie de aceste particularităţi, fiecare unitate îşi stabileşte propriile priorităţi, jaloane privind calitatea. Aceste obiective, orientări, opţiuni ale firmei, exprimate la cel mai înalt nivel al firmei constituie politica firmei / organizaţiei / corporaţiei în domeniul calităţii. Orientările generale includ, referitor la calitate, o serie de proceduri, de forme de manifestare a interesului pentru calitate care sunt comune tuturor furnizorilor de bunuri.

Managementul calităţii Managementul calităţii reprezintă ansamblul de activităţi generale de management care determină politica în domeniul calităţii, obiectivele şi responsabilităţile, pe care le implementează prin mijloace precum controlul calităţii, îmbunătăţirea calităţii, asigurarea calităţii.

Managementul calităţii implică toţi participanţii, actorii implicaţi în realizarea produsului / procesului / serviciului, devine responsabilitatea tuturor nivelurilor de management dar obligatoriu este să fie coordonat, condus de la nivelul cel mai de sus al unităţii.

Sistemul calităţii reprezintă o modalitate documentată prin care furnizorul se asigură că produsele sunt conforme cu specificaţiile, specificaţii ce fac parte din manualul calităţii. În manual sunt sintetizate toate procedurile sistemului de calitate, respectiv conţine ansamblul activităţilor tehnologice de control.